Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros, Pannon kert 1. (a volt Kőris utca 17.)
Telefon: 06-25-431-890
Email: fenntarto@pok.hu

Bemutatkozás PDF Nyomtatás E-mail

Társaságunk fő tevékenységi köre kezdetben az antiszociális magatartású, illetve disszociális személyiségzavarú elítéltek, valamint az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező fogvatartottak, a roma etnikum és a fokozottan hátrányos helyzetű magyar anyanyelvű tanulók oktatása, nevelése, képzése volt.
Szükségesnek láttuk, hogy céljaink megvalósítása érdekében létrehozzuk a nem az önkormányzat, hanem Társaságunk által fenntartott  iskolánkat. A Pannon Oktatási Központ 2003-ban jött létre, a 2003/2004-es tanévben még csak általános iskolaként működtünk, majd a 2004/2005-ös tanévtől iskolánk többcélú intézménnyé vált.

Társaságunk tevékenységét meghatározza, hogy több évtizede a büntetés-végrehajtás területén dolgozik, illetve fejti ki oktató-nevelő tevékenységét. Tapasztalataink szerint az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező bűnelkövetők helyzetét gyökeresen csak gazdasági, társadalmi felemelkedésük változtathatja meg.

Ennek okán is céloztuk meg ezt a réteget speciális pedagógiai munkánkkal. Az iskola kiemelt figyelmet fordít a szabadság-vesztés büntetésüket töltő fiatalok és felnőttek oktatására is, melyet országos keretek között szervez és irányít.

Több sikeres pályázatot nyújtottunk be a büntetés-végrehajtási intézetekben jogerős szabadságvesztés büntetésüket töltő elítéltek rehabilitációs tevékenységével kapcsolatban, melynek során hangsúlyt fektettünk az oktatáson és képzésen kívül a személyiség terápiás újrarendezésére is, hiszen a fő cél a társadalmi környezetbe való reintegráció. Ezen emberek nem ismerik a normakövető viselkedés legalapvetőbb elemeit, olykor képtelenek egy modern társadalom szokásrendszerét magukévá tenni, s egyenlő eséllyel indulni a munkaerőpiacon. Ez annál is inkább égető kérdésnek számít napjainkban, hiszen társadalmi életünk minden területén csatlakozni kívánunk a fejlett Európához, az Európai Unióhoz, ahol pedig a szociális és etnikai problémák többé-kevésbé megoldottak, és ugyanezt tőlünk is elvárják.
Tudomásunk szerint e tekintetben kezdeményezésünk úttörő jellegű, hiszen hasonló célok megvalósításáért nem hoztak létre oktatási intézményt országos működési engedéllyel.

A 2004-2005-ös tanévtől kezdve jelentős számú OKJ-s szakképzést indítottunk be, iskolarendszeren kívüli oktatás keretében, a munkaerőpiac igényeihez igazodva.  Ezek a szakmák a következők: asztalos, parkgondozó, szobafestő-mázoló és tapétázó, állatgondozó, ápolási asszisztens, kosárfonó és fonottbútor-készítő, szakács, kazánkezelő, kerti munkás, könnyűgépkezelő, mezőgazdasági gépkezelő, mezőgazdasági munkás, varrómunkás, virágkötő, számítógép-kezelő, szociális gondozó és ápoló.

OKJ-s képzéseink köre egyre gyarapodik, nyilvántartásba vett felnőttképzési intézményként több mint 80 szakmát (iskolarendszeren kívüli tanfolyamok, valamint iskolarendszerű képzések) oktathatunk, illetve önismereti tréningeket, öt különböző felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást és egyéb más ágazatba nem sorolható képesítéseket (pl.: nevelőszülők képzése) szervezhetünk és bonyolíthatunk le. Székhelyünkön is igen széles a megvalósított, vagy éppen futó képzések köre: gyógypedagógiai asszisztens, kisgyermek-gondozó nevelő, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens, idegennyelvi titkár, pénzügyi-számviteli ügyintéző, mentőápoló, munkavédelmi technikus képzés is szerepel jelenlegi kínálatunkban.

A Pannon Oktatási Központ Gimnázium fenntartójaként társaságunk munkatársainak jelenleg a 2011/2012-es tanévben induló Pannon Dunaújvárosi Magángimnázium előkészítése a legnagyobb feladatuk. Elsődleges célunk egy magas színvonalú magángimnáziumi oktatást indítani, mellyel egy teljesen új lehetőséget kínálunk a dunaújvárosi és környékbeli továbbtanulni vágyó, jelenleg nyolcadik osztályos tanulóknak.

Tanulóink a magángimnáziumban minden tantárgyból magas színvonalú oktatásban részesülnek, emellett figyelmet fordítunk a legfontosabb gazdasági ismeretek elsajátítására (bank, pénzügy, vállalkozás), az informatikai képzésre, valamint az idegen nyelvek oktatására. Délutánonként szükség szerint korrepetálás, vizsgára, (akár emelt szintű) érettségire, felvételire való felkészítés, tehetséggondozás vehető igénybe. Iskolánk modern felszereltsége, és családias hangulatú, zöld környezete megfelelő keretet biztosít az oktatáshoz, kellemes hangulatot a szabadidős programokhoz, a közösségi élet eseményeihez: diáksportkör, énekkar, színjátszás, ökológia, kreatív foglalkozások, iskolaújság, stb.

Tanintézményünknek megfogalmazott célja, hogy olyan valós és használható tudást, ismeretanyagot nyújtson diákjainak, melyek segítik a fiatalokat a pályaválasztásban, hogy megtalálják azt a hivatást, mely leginkább megfelel az érdeklődési körüknek, irányultságuknak – hiszen csak ez esetben lehet belőlük elégedett és kiegyensúlyozott ember. Másrészt az a tudás, tapasztalat, melyet az iskolánk nyújthat a diákoknak a kötelező közismereti tárgyak oktatásán felül (pl. pénzügyi, vállalkozási, kommunikációs, környezetvédelmi ismeretek átadásával), bizonyosan jelentős mértékben segít eligazodni a jövőben a pályaválasztás és a munka világában, de a hétköznapi életben is.

ÖkoIskola

 
Címlap Bemutatkozás