Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros, Pannon kert 1. (a volt Köris utca 17.)
Telefon: 06-25-431-890
Email: info@humanpszicho.hu

Dunaújvárosi Marathon - 2006.július.21 PDF Nyomtatás E-mail

Iskola a rácsokon túl- és a székhely

Aki kívülröl nézte az arcokat, meglepödhetett, hogy mennyire megilletödtek hogy mennyire megfogta öket a bizonyítvány-átadás, -átvétel szelleme. Megilletödtek az ünnepélyesség okán és hogy egyenként kezet fogtak velük, hogy szerény ajándék (könyv, kvarcóra) tartozott a névre szólt dokumentum mellé. Teljesen átszellemültek attól, hogy ök most kaptak valamit - idézi fel sikerélményeinek egyikét Borgulya Zoltánné Antal Zsuzsanna, a Human-Pszicho 2002 Oktatási és Szolgáltató Kht. ügyvezetöje. A felidézett esemény nevén nevezve: bizonyítványosztás egy börtönben. A Human-Pszicho Kht. ügyvezetö aszonya nemrég egyébként aggodalmaskodó és kutakodó kérdések kereszttüzéhen mutatkozott be a Kertvárosban, mivelhogy az általa irányított kht. és az általuk müködtetett Pannon Integrációs Általános és Szakképzö Iskola kapta meg a város önkormányzatától öt év idötartamra (ami meghosszabbítható) a megszüntetett Köris utcai óvoda épületének használati jogát. Mi arra kértük öt, hogy avassa be olvasóinkat az elítéltek oktatásának módszereibe és tapasztalataiba, valamint cégük (a kertvárosi óvoda-épületet is érintö) terveibe.

-A büntetés-végrehajtási (továbbiakban bv) intézetekben folyó oktató-nevelö munka során olyan tapasztalatokra tettünk szert, amelyek jól hasznosíthatóak a börtönök falain kívül is az olyan hátrányos helyzetü emberek, fiatalok számára, akik nem tettek alapmüveltségi vizsgát, illetve nincs piacképes szakmájuk, képesítésük. Jelenleg az ország 8 bv intézetében oktatunk és egy további pályázatunk is elbírálás alatt van. A módosított Közoktatási Törvény szerint 2005-töt minden oktatási intézménynek önálló székhellyel kell rendelkeznie. Ez a székhely lesz a Köris utca 17., miután az építési hatósággal együttmüködve megtörténik az épület felújítása és rendeltetés-váltása. Az elítéltek oktatása, a tanulói nyilvántartás és az egyéb adminisztráció tetemes. A dokumentumok egy része a lakásunkban van, másik része a Békés megyei Csárda-szálláson. Az intézményközpont itteni kialakításán túl tervezziik az óvoda épületében egy olyan oktatási központ létrehozását, amely az uniós elvárásokkal összhangban megvalósítja az átmenetet az általános iskola, középiskola, föiskola között (vertikális oktatás) levelezö képzéssel, E-oktatással. Dániában müködik hasonló modell.

- Mi az oka, hogy Csárdaszállást Dunaújvárosra cserélik?

- Két éve hoztuk létre férjemmel az OM azonosítóval is rendelkezö, tehát bizonyítványok kiállítására is jogosult iskolánkat, amely jelenleg 8 telephelyen müködik. Törvényi elöírása székhely megléte. Férjem szarvasi, ott a kisváros környékén tudtunk kedvezö bérleti konstrukcióval megfelelö iskolaépület-részhez jutni. Azt kinöttük. Dunaújváros az ország közepén van, innen lehet jól elérni bv intézeti telep-helyeink (Állampuszta, Baracska, Mária-nosztra, Nagyfa, Sátoralja-újhely, Sopron-köhida, Szeged, Vác) mindegyikét. Az autó-pályák kiépítése ezen csak javít.

- Milyen életút vezetett az elítéltek oktatásához és országos méretü szervezet létrehozásához?

- Óvónöként érdekeltek a problémás gyerekek. Akkoriban egy vak kislány édesanyja keresett olyan óvodát, amely befogadná a gyerekét, hogy közösségben is legyen. Óvodavezetöm azzal a feltétellel mondott igent, ha lesz óvónö, aki elvállalja, akkor szülöi felügyelettel jöhet a közösségbe. Vállaltam. Az a kislány ma már pszichológus. Ez az eset elindított egy új úton. Elvégeztem a gyógypedagógiai tanárképzö föiskolát és hosszú ideig a Móra iskolában tanítottam. Közben úgy alakult az életem, hogy váltanom kellett. A Rosti iskola oktatójaként mellékállásban nevelö lettem a pálhalmai bv intézetben. Ott ismertem meg a férjemet, aki tanárként és pszichológusként dolgozott ugyanott. Mindketten felismertük, hogy a benti oktatás segít visszavezetni a társadalomba az elítélteket, de azt tovább kellene fejleszteni. Olyan egységes képzési rendszerre lenne szükség, amely biztosítja az átjárhatóságot. Az elítélteket olykor áthelyezik másik intézetbe. Ha azonos a tanmenet, folytatni tudják, amit elkezdtek. Készítettünk módszertani kiadványt, szerveztünk pedagógus csapatot. közhasznú társaságot alapítottunk és létrehoztuk iskolánkat.

- Említette, hogy 8 bv intézetben oktatnak. Kik, hányan tanítanak az Önök iskolájában?

- Összesen 45 pedagógust foglalkoztatunk. Többségük óraadó. Vannak föállású dolgozóink is. Mind a 8 helyen van egy-egy telephelyi vezetönk, akivel az adott bv intézet is és én is napi kapcsolatban állok. Az elítéltek oktatása speciális terület. Nem mindenki alkalmas arra, hogy ilyen keretek között eredményesen oktasson. Itt más szemlélet, más attitüd kell a megfeleléshez.

- Az elítéltek közül hányan tanulnak az önök iskolájában és az elítéltek hány százaléka ez?

- A 8 bv intézetben 382 tanulónk volt a most zárult tanévben. Ez az ott fogva tartottak mintegy 5%-a. Szakképzésre többen is vállalkoznának, ám erre az engedélyt most a nyáron kaptuk meg.

- A felsorolt 8 bv intézet között nem szerepel Pálhalma.

- Ott ugyanis az elítéltek oktatását a Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképzö Iskola végzi.

- Ebböl következöen itt a Kertvárosban nem oktatnak elitélteket?

- Nem a távolság, a büntetés-végrehajtás rendszere zárja ezt ki. Az elítéltek nem jöhetnek ki. Viszont nyitunk a civil világ felé. Programunk része a cigány népismeret, cigány interkulturális tantervvel is oktatunk. Ezt és a nemrég engedélyezett iskolarendszeren kívüli OKJ-s szakmák oktatását felkínáljuk a civil társadalomnak, köztük az itt élö kertvárosiaknak is.

- Itt a Rosti iskolán kívül a helyi népföiskola (Tud6tsz és Tranzit program) is végez felsöoktatást.

- Nem baj, ha konkurenciának tekintenek minket. Ha tetszik a programunk, bennünket is választhatnak. A nagyobb kínálat elöny a tanulást vállalóknak.

Csongor György, 2005.július.21

 
Címlap