Bagoly-díj Nyomtatás

A Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit KFT, mint a Pannon Oktatási Központ Gimnázium működtetője, intézményfenntartója hagyományt kíván teremteni abból a 2018-ban megkezdett szokásból, hogy pedagógusnap vagy a tanév zárása alkalmából Bagoly-díjjal jutalmaz egy olyan kollégát, aki a Pannon Oktatási Központban eltöltött évei alatt különösen sokat tett, tesz az intézmény sikeres és zökkenőmentes működéséért, az iskola fejlődéséért, jó hírnevének kialakításáért és megtartásáért.

Az intézményfenntartó által díjazott kollégák:

 

2021: Puskás Attiláné

 

aki a Pannon Oktatási Központ Gimnázium  iskolatitkáraként kitartó munkájával, elhivatottsággal, lojalitással  dolgozott, dolgozik  a Pannon Oktatási Központ fejlődéséért, az intézmény hírnevének kialakításáért és megtartásáért.

Képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus képesítéssel rendelkezik, 2007-ben, már akkor bizalmat szavazott a Pannon Oktatási Központnak, amikor az intézmény még éppen csak megkezdte működését Dunaújvárosban – iskolánk egyik legrégebbi dolgozója.

Már 14 éve segíti iskolatitkárként az intézmény munkáját, az iskola életének, napi munkájának meghatározó szereplője. Felnőttoktatás, büntetés-végrehajtási oktatás, magángimnázium – minden feladat része vagy akár egésze megkívánja jelenlétét, szakmai tudását. Az intézményi ügyvitel szervezése és az adminisztratív feladatok végrehajtása, a tanulói megkeresések ügyintézése, az intézményi vizsgákkal, kiemelten az érettségi vizsgákkal és a középiskolai felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ügyvitele során munkáját a precizitás, odafigyelés jellemzi, mellyel jelentős mértékben hozzájárul az iskola zavartalan működéséhez, a tanulók és a szülők megelégedettségéhez.

Kollégaként munkavégzését a segítségnyújtás jellemzi, a hozzá érkező kéréseket, feladatokat a legjobb tudása szerint igyekszik megoldani, mindig igyekszik megfelelő megoldást találni a felmerült problémákra.

A Pannon Oktatási Központban eltöltött évek alatt végigkövette, átélte az intézmény fejlődését – az intézmény növekedésével együtt természetesen a dolgozói létszám is gyarapodott, ő pedig mindvégig biztos és megbízható bástyája maradt a kollektívának.

Az évek során mindig lojalitással, elhivatottsággal dolgozott, dolgozik az intézmény fejlődéséért, az intézmény jó hírnevének kialakításáért és megtartásáért. Precíz, alapos munkájára minden körülmények között számíthat az intézményfenntartó és az iskola.

2020: Bolfordné Hidvégi Sára,

aki a Pannon Oktatási Központ Gimnázium pedagógusaként, és a tököli tagintézmény koordinátoraként kitartó munkájával, elhivatottsággal, lojalitással  dolgozott, dolgozik a Pannon Oktatási Központ fejlődéséért, az intézmény hírnevének kialakításáért és megtartásáért.

2007-es munkába állása óta szívügyének tekinti az intézmény népszerűsítését, célja a tagintézmény zökkenőmentes működése, precíz munkájára minden körülmények között számíthat az intézményfenntartó és az iskola.

Biológia- földrajz- mezőgazdasági ismeretek és gyakorlat szakos általános iskolai tanári végzettséggel rendelkezik, nyugdíjas pedagógusként csatlakozott iskolánkhoz, a Pannon Oktatási Központ Gimnázium munkáját 2007 óta segíti pedagógusként, emellett 2013-tól a Tököli tagintézmény koordinátoraként.

Szívügyének tekinti az oktatást, „Tyúkanyóként” terelgeti a diákokat a mind magasabb iskolai végzettség megszerzése felé. Éveken keresztül elsősegély szakkört tartott, ehhez kapcsolódóan a Magyar Vöröskereszttel együttműködve versenyt szervezett a fogvatartottak részére, színesítve ezzel a rács mögött töltött mindennapokat.

Munkáját 2015-ben a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka is elismerte, a pedagógusnap alkalmából a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” „bronz” fokozatát vehette át, a bv. szervezettel történő hatékony és eredményes szakmai együttműködés elismeréséül.

Tapasztalatát szívesen megosztja és továbbadja ifjabb kollégáinak. A koordinátori feladatokat hivatalosan ugyan már átadta 2019 nyarán, de az iskolai folyamatokat a háttérből folyamtosan szemmel tartja, az intézményt továbbra is szívügyének tekinti.

Munkájára bármilyen probléma megoldásában számítani lehetett és lehet ma is, ha a szükség úgy hozza, akár a kórházi ágyról is segíti az iskola zökkenőmentes működését.

2019: Sütő László,

aki a Pannon Oktatási Központ Gimnázium pedagógusaként, majd igazgatóhelyetteseként kitartó munkájával, elhivatottsággal, lojalitással dolgozott, dolgozik a Pannon Oktatási Központ fejlődéséért, az intézmény hírnevének kialakításáért és megtartásáért.

2007-es munkába állása óta szívügyének tekinti az intézmény népszerűsítését, célja az iskola székhelyének és tagintézményeinek zökkenőmentes működése, precíz munkájára minden körülmények között számíthat az intézményfenntartó és az iskola.

Kezdetben pedagógusként, oktatóként csatlakozott az intézmény csapatához, majd az intézmény feladatellátási helyeinek bővülésével feladatköre is bővült: az új telephelyek beindításában látott el fontos feladatot, oktatóként, koordinátorként. 2011. és 2013. között az oktatási feladatokon túl az Alsószentiváni tagintézmény vezetője, igazgatóhelyettese.

Az egyre gyakoribbá váló hivatali – államkincstári, kormányhivatali – ellenőrzések során folyamatosan megbízható munkatársa volt az intézményfenntartónak, segítette az ellenőrzések előkészítését, zökkenőmentes megvalósulását – ahogy a későbbiekben az intézményt érintő hatósági ellenőrzések során is számítani lehet a munkájára.

2013 szeptemberétől igazgatóhelyettesként – a büntetés-végrehajtási intézetek koordinálása mellett – a tanulónyilvántartásért – a KIR rendszer kezeléséért – is felel.

Irányítja a tanulónyilvántartást, felügyeli a büntetés-végrehajtási intézetekben megvalósuló szakmai (okj-s) és érettségi vizsgákat, a hivatali ellenőrzéseken képviseli az intézményt, mindig éppen abban a tagintézményben képviseli az intézmény vezetőjét, ahol munkájára a legnagyobb szükség van, munkájával bármilyen probléma megoldásában segíti az iskola zökkenőmentes működését.

2018: Baráth Gyula,

aki a Pannon Oktatási Központ Gimnázium pedagógusaként és nevelési igazgató-helyetteseként kitartó munkájával, elhivatottsággal, lojalitással dolgozott, dolgozik a POK Dunaújvárosi Magángimnázium fejlődéséért, az intézmény hírnevének kialakításáért és megtartásáért.

A Magángimnázium indulása, 2011. óta szívügyének tekinti a Pannon Oktatási Központ népszerűsítését, elismerésre méltó munkát végez az iskolai rendezvények koordinálásában, számos kiemelkedő eredményt értek el az iskola diákjai az ő oktató – felkészítő tevékenységének köszönhetően.

Vezeti az iskola énekkarát, akik, az iskola zenekarával és az intézmény énekes tehetségeivel együtt szinte minden iskolai rendezvényen, megemlékezésen szerepet vállalnak. A magángimnázium diákjai rendszeresen részt vesznek a városi rendezvényeken, fellépésükkel, zenés-énekes produkciójukkal színesítik a programokat. Vezetésével számos iskolai rendezvény hagyományainak alapját sikerült letenni, és később megszilárdítani azokat. A Pannon Oktatási Központ diákjai rendre kiemelkedő eredményeket érnek el a Fejér Megyei Diáknapok zenei kategóriájában, hozzájárulva ezzel az iskola kiváló szerepléséhez.

A felvételi eljárások során óriási szerepet vállal a szülőkkel, családokkal való kapcsolattartásban, a magángimnázium lehetőségeinek bemutatásában a különböző expókon, továbbtanulási tájékoztatókon, mindig nyitottan áll a szülői megkeresések elé. Az iskola népszerűsítését mindig kiemelt feladatának tekinti, melyért folyamatosan dolgozik.